I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSEmGM(2): Kungl. Patriotiska Sällskapets större Emmerymedalj i guld (2) / För långvarig uppskattad tjänst till sjöss   Sverige

Instiftad år: 1781 Valör: Guld
Ytterligare information:
1781/1786/1880/1923

Frånsidestext: "FÖR LÅNGVARIG UPPSKATTAD TJÄNST TILL SJÖSS".

Ref: Hildebrand II s. 216 nr 121. 11:e storleken.

Vanligen i 18 K guld och vikt 52 g.

"Fråns: REGIA SOCIETAS PATRIA SVECA. En lagerkrans, i hvilken äro korsvis satta en vimpel och ett antikt skeppsstyre samt uppträtt en merkuriistaf och öfverst en antik kask. Vid sidorna: E. F.

"Slagen år 1781 af Patriotiska Sällskapet, att utdelas som belöning till främjande af handel och sjöfart. Sällskapet hade år 1779 för nämnda ändamål mottagit en gåfva bestämd till 300 Livres årligen från Konsuln i Dunkerque Francois Frederic Emmery, som vid gåfvan fästat det vilkor att hans namnbokstäfver F. E. skulle utsättas på medaljen. Der står mellertid E. F. som man antagit skola betyda >>Emmery fils>> och sålunda afse gifvarens son. Utdelas ännu någon gång ehuru det ursprungliga anslaget upphörde redan år 1786 genom gifvarens död".

Medaljen förekommer både i guld och silver. Endast den i guld delas fortfarande ut.


 

Uppladdad: 2007-09-21 16:57:12, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2014-02-18 16:33:40, av: Richard Nyström.Åtsida - tillverkare. Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 16:34:11, av: Richard Nyström.Frånsida - tillverkare. Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2012-06-04 18:28:33, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-06-04 18:29:02, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-07-25 21:14:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-22 01:13:43, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-02 19:38:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-07-03 00:57:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-07-03 00:58:17, av: Richard Nyström.Helbild

Uppladdad: 2015-07-03 00:59:03, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2015-08-18 02:56:38, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer:
2017-05-11 09:14:34Bengt Gustaf Jonshult
Vimpeln synes vara tvåtungad.
2016-11-19 22:36:50Mats Högblom
Rättelse:
Det som ser ut som en förskärare är "ett antikt skeppsstyre".
2010-12-26 19:18:25Mats Högblom
Emmerymedaljen utdelas av Kungliga Patriotiska Sällskapet såsom belöning, ursprungligen till främjande av handel och sjöfart, numera i regel åt sjömän för långvarig trogen tjänst.
Medaljen, av 11:e storleken, graverad av Gustaf Ljungberger, slagen första gången 1781, präglades i början för medel som Frédéric François Joseph Emmery (svensk konsul i Dunkerque) 1779-86 donerade Patriotiska sällskapet (300 livrés årligen).

Medaljutformning:
Medaljen skall av herrar bäras hängande på bröstet i band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.
Medaljen präglas endast i guld, åtsidan utgöres runt ytterkanten av inskriptionen REGIA SOCIETAS PATRIA SVECA., i mitten en kaducé, en tretungad svensk vimpel och en stor förskärare, allt omgivet av en lagerkrans och krönt med en hjälm med panache, under lagerkransen inskriptionen E. F.
På frånsidan mottagarens namn och årtal samt därunder ”för långvarig uppskattad tjänst till sjöss”.
Medaljbandet är tudelat i gul-grönt.

Tilldelning av medaljen:
För att komma ifråga till denna medalj erfordras en tjänstetid av minst 15 år i befälsställning till sjöss inom samma företag, styrkt genom sjötjänstutdrag. Sällskapet kan dock i enskilda fall göra undantag.