I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSvFlSM: Drottning Victorias Sjövärnsmedalj i silver - Föreningen Sveriges Flotta   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj 39mm i diameter.

Föreningen Sveriges Flotta bildades 1906 på initiativ av drottning Victoria för att väcka folkets intresse för sjöfartens och flottans betydelse för landets försörjning och försvar. Föreningen upphörde 1983 och uppgick i Kungl. Örlogsmannasällskapet.


 

Uppladdad: 2012-03-03 00:10:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 00:10:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-27 22:42:57, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre bandvariant

Uppladdad: 2017-09-09 10:45:33, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2018-10-19 09:39:43, av: Mikael Sundbom.Miniatyr

Kommentarer: