I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

CFBGM: Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Guld
Ytterligare information:
Centralförbundets för befälsutbildning förtjänstmedalj i guld - 26 x 50 mm.

1922/1943/1951/1974

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)

Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet. Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de värnpliktiga i beväring och landstorm. Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov. År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars centralförbubd, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB.


 

Uppladdad: 2011-06-20 02:03:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 02:03:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-04 15:50:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-04 15:52:10, av: Richard Nyström.Centralförbundets emblem skapad 1927.

Uppladdad: 2014-04-18 13:15:55, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida 13 x 16 mm

Uppladdad: 2014-04-18 13:16:56, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida 13 x 16 mm

Uppladdad: 2014-04-20 20:20:24, av: Richard Nyström.Åtsida - konstnär: Erik Lindberg

Uppladdad: 2014-04-20 20:20:52, av: Richard Nyström.Frånsida - konstnär: Erik Lindberg

Uppladdad: 2014-04-20 20:21:22, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-04-20 20:21:41, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2014-09-06 00:29:44, av: Richard Nyström.Miniatyrer

Uppladdad: 2016-10-31 21:39:59, av: Richard Nyström.Åtsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2016-10-31 21:40:18, av: Richard Nyström.Frånsida - grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-15 21:20:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-15 21:20:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-29 23:36:06Richard Nyström
Den nya medaljen har lagts upp under egna rubriker "FöutbGM/SM".
Medaljens frånsida har ändrats.
2008-06-07 19:54:46Anders Björk
Medaljen heter nu Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedalj.