I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvSM: Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1947 Valör: Silver
Ytterligare information:
Den "nya" silvermedaljen, Kunglig silvermedalj
Förtjänstmedaljen i silver är instiftad enligt Hans Maj:t Konungens bemyndigande av rikshemvärnsrådet och tilldelas den som genom mycket betydelsefull tjänstgöring bidragit till att utveckla hemvärnet utöver vad tjänsten kräver.
Förtjänstmedaljen kan på särskilda skäl även utdelas till icke svensk medborgare.


 

Uppladdad: 2010-03-04 15:43:29, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-03-22 15:12:12, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2018-09-17 12:39:21Mikael Sundbom
Har sett i Unibest 2015 och i Unibest 2015Ä2 att de har förkortat de kungliga medaljerna med HVSM resp. HVGM och de andra förtjänstmedaljerna med HvSM och HvBM. Stort V för hemvärnets kungliga medaljer för att kunna skilja dessa mot de inte kungliga.
2018-03-06 14:16:59Mikael Sundbom
Så då borde det vara 1947 och inte 1951 eller 2006 :)
2018-03-06 14:13:45Jonas Arnell
HvGM instiftades 1947, det är en kunglig medalj, så den kungliga silvermedaljen ska ha samma år.

Om det är så att den kungliga silvermedaljen är instiftad senare, så ska den ändå inte ha ett annat instiftansår. Det är alltid så att om man lägger till en valör, så får den nya valören samma instiftansår som den äldre valören.
2018-03-06 14:00:30Mikael Sundbom
Med tanke på Gustaf VI Adolf på en av medaljerna....
2018-03-06 13:30:31Mikael Sundbom
Instiftad året är väll fel? Det kan inte vara 2006. Tror nog det borde vara 1951 som instiftande år. Samma som för Hvsm.
2013-03-27 20:40:15Micke S
Det tycker jag låter som ett bra förslag. Versaler för kungliga medaljer är ett enkelt sött att skilja dessa åt.
2013-03-25 07:33:43Jonas Arnell
K för kunglig och F för förtjänst- används inte i medaljförkortningar numera. Fram till ca 1950 när förkortningarna inte var helt fixerade förkortade man ibland förtjänst med "ftj".

Utgående från SLKGM/SM (kunglig medalj) och SLKgm/sm skulle man kunna gör "den andra" medaljen till Hvsm. Det som talar mot det är att "den andra" HvSM är så etablerad. Det är den här medaljen som borde få alternativ benämning.

Mitt förslag är att ha endast versaler för den kungliga medaljen: HVGM/SM. Då blir det ändå lite av den skillnad som SLK:s medaljförkortningar visar.
2012-12-17 14:46:53Micke S
Ja, eller HvKFSM och HvKFGM för guldmedaljen kanske är bättre.
2012-04-01 18:51:01Anders
Borde inte denna förkortas HvFSM för att kunna skiljas från HvSM?