I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMbg12: Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken buren på bröstet - Enskilda medaljer   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj i 12:e storleken (diameter 43 mm) - utdelad i 3 exemplar. Det är extremt ovanligt att en medalj i denna storlek bärs på bröstet. Aktuell medalj har krona och upphängningsanordning vanligen använd för medaljer i 8:e storleken. 7 exemplar framställdes, ev också ett ex i guld enl nedan.

Jmf: SMbg8: Medaljen för berömliga gärningar i silver av 8:e storleken i högblått band med gula kanter.

Tilldelad tre brittiska sjömän, enligt nedan, för insatser vid grundstötningen av det svenska fartyget Orädds nära Rye, Sussex, år 1866. 12 omkom i olyckan.

Ur Bekingeposten 1867-06-11:

"Ångkorwetten Orädds strandning Vice konsuln i Rye, A. B. Vidler, har till belöning för sitt biträde wid bergandet af det strandade fartygets besättning och inwentarier af konungen blifwit utnämnd till riddare af Wasaorden. Dessutom hafwa 10 andra personer, hwilka gingo de skeppsbrutne swenskarne tillhanda, fått hwar sin medalj af guld eller silfwer; 2:ne andra, en bolagsman till hr Vidler och den andre, en landtbrukare, hafwa erhållit hwar sin marinkikare, försedda med lämplig inskrift, och till 47 andra personer har en penningsumma af 72 Pd 10 sh. sterl. säsom belöning utdelats."

"Sweden, Medal for Laudable Actions, Carl XV (1859-72), 43mm., silver (James Russel, Boatman) good very fine, scarce £400-450.

Medalj 1:
The Medal for Laudable Actions was awarded to Staff-Commander George Charles, Boatman James Russel and Chief Boatman James Summer, for services in respect of the Swedish ship Orädds which ran aground near Rye, Sussex, in 1866."

Medalj 2 (avbildad i släpspännet nedan):
James Haigs was employed by the Coast Guard at Rye, East Sussex, as Chief Boatman in Charge. He was awarded the Swedish Life Saving Medal in April 1867 for his part in the rescue of crew and passengers from the Oradd the previous December. The Swedish steam corvette Oradd was wrecked near the lighthouse at Dungeness Point, near the town of Rye on the south-eastern coast of England. The crew and passengers numbered 134 persons, twelve of whom were unfortunately drowned by the upsetting of their boats, which broke adrift from the ship’s sides while the men were getting in. The rest of them were all saved by the skilful use of rocket apparatus, worked by the men of the Coast Guard, under the orders of Commander George Charles, R.N., who was in command of the Dungeness division. Commander Charles was awarded the medal in gold by the King of Sweden, while James Haigs and six others received large silver medals, and three others received smaller silver medals. According to an article by Leif Påhlsson in the Journal of the Life Saving Awards Research Society, Vol.13, these seven large silver medals are the only ones known to have been awarded of this type and size.


 

Uppladdad: 2014-02-10 05:07:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-10 05:07:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-12 02:01:32, av: Richard Nyström.Tidningen Kalmar N:o 98 lördagen d. 8 december 1866.

Uppladdad: 2014-02-12 02:06:07, av: Richard Nyström.Ur Bekingeposten 1867-06-11:

Uppladdad: 2014-03-13 05:01:58, av: Richard Nyström.Medalj tilldelad Petty Officer J. Haigs, Royal Navy and H.M. Coast Guard.

Uppladdad: 2014-03-13 05:20:08, av: Richard Nyström.Åtsida - förstoring av ovan.

Kommentarer: