I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RSAOSM: Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i silver av 9:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Silver
Ytterligare information:
Sveriges Orkesterförbund bildades 1999 genom en sammanslagning av Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar (RSAO) och Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund (SOR). SOF är organiserat i nio distrikt, med egna styrelser och egna verksamheter.


 

Uppladdad: 2011-12-26 00:31:38, av: Tommy Karlsson.
Uppladdad: 2011-12-26 00:31:47, av: Tommy Karlsson.
Uppladdad: 2013-10-11 14:56:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-10-11 14:56:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-20 00:28:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-20 00:29:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-03-30 19:40:22Sara Backlund
RSAOSM är inte godkänd att bäras på militär uniform enligt FM Unformsbestämmelser.
2013-03-24 20:52:42Sara Backlund
Sveriges Orkesterförbund (SOF) delar idag ut kungliga förtjänstmedaljer i guld men ej i silver.