I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMmf18mkedja: Medaljen För medborgerlig förtjänst i silver av 18:e storleken med kedja   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter: 56mm (18:e storleken).

Ref: Hildebrand II, s. 418-419 nr 31

Denna medalj delades ut av Oskar I den 2 oktober 1846 till fabrikören Carl Johan Schwartz i Norrköping, i samband med avtäckningen av Carl XIV Johans bildstod, vilken i främsta rummet Schwartz bidragit till dess uppresande.

Bilderna föreställer omonterade arkivkopior.

(RN)


 

Uppladdad: 2015-09-07 23:12:38, av: Richard Nyström.Från utställningen i Kungl. Slottets Ordenssalar.

Uppladdad: 2011-09-29 23:44:07, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-29 23:44:35, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-10-02 12:30:30, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad, annan variant

Uppladdad: 2011-10-02 12:31:04, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad, annan variant

Kommentarer: