I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FROSM: Frivilliga Radioorganisationens särskilda förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1979 Valör: Silver
Ytterligare information:
Utdelas centralt som bevis på uppskattning för framstående insatser för organisationens bästa. Riktlinjer för insatsens varaktighet, 15 år.

Medaljen är av 8:e storleken
Band: grått med breda blå kanter.


 

Uppladdad: 2009-04-11 03:29:18, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2014-08-10 23:44:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-10 23:45:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: