I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SBSGM: Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Före 1941 Svenska Röda Stjärnans förtjänstmedalj.

Svenska Blå Stjärnan (SBS) är en frivillig försvarsorganisation i Sverige. Organisationens syfte är att ”vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer”.[1]

Organisationen genomför utbildning av djurskötare som kan rycka in vid bland annat provtagning vid smittsamma sjukdomar i djurstallar, evakuering vid bränder samt bistå lantbruket i tider av beredskap eller krig. SBS-föreningar bedriver också verksamhet som kaninhoppning, lydnadskurser för hund, körkurser för häst och djurskolor.

Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildning sker på uppdrag av myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten.


 

Uppladdad: 2012-12-20 11:44:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-20 11:45:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-03-27 06:04:36, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: