I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R/LoKavKMO: Kungl. Serafimerorden - Bouton/ordensknapp   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bouton, eller ordensknapp, är ett synligt tecken på en värdighet inom en orden som bärs till vardags. Knappen är klädd i ordensbandets tyg och bärs i knapphålet. För högre grader har boutonen ett tvärband av guld eller silver.[1][2]

I Sverige rådde länge oklara regler för hur boutoner skulle utföras. Sten Lewenhaupt föreslog 1953 ett system för svenska ordnar:[3]

Riddare av Serafimerorden samt kommendörer med stora korset: knapp med inlagt ordensemblem
Kommendörer av första klass samt riddare av Carl XIII:s orden: knapp med inlagd kraschan
Kommendörer: knapp med inlagd miniatyr av ordenskorset
För innehavare av flera ordnar skulle den finaste ordens band utgöra boutonens kant, medan samtliga ordnar delades in i fält i boutonens mitt med inlagt emblem från den förnämsta orden.[3]

Referenser
^ ”bouton”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/bouton/134536. Läst 19 juni 2013.
^ ”Ordensknappar”. www.ritarikunnat.fi. Ordenskansliet. http://www.ritarikunnat.fi/se/hurbara/ordensknappar.asp. Läst 29 december 2013.
^ [a b] Areen, Ernst; Sten Lewenhaupt (1953). När och hur böra ordnar bäras. Sid. 47-48


Källa: Wikiwand


 

Uppladdad: 2015-09-02 18:33:36, av: Richard Nyström.Bouton - nuvarande från prinsbröllopet 2015

Uppladdad: 2015-09-02 18:32:59, av: Richard Nyström.Bouton - fram till 2015

Uppladdad: 2015-08-30 22:39:21, av: Richard Nyström.Bouton

Uppladdad: 2015-08-30 22:40:09, av: Richard Nyström.Bouton - den gröna kanten anger att bäraren även är innehavare av Kungl. Vasaorden

Uppladdad: 2015-08-30 22:41:03, av: Richard Nyström.Bouton - äldre

Uppladdad: 2015-09-01 22:38:39, av: Richard Nyström.Bouton - tillhörig Oskar II. På randen, de svenska riddarordnarna och Carl XIII:s Orden samt fransk tapperhetsmedalj (blåvittrött)

Uppladdad: 2015-09-04 00:13:15, av: Richard Nyström.Bouton med kraschan och band.

Uppladdad: 2015-09-04 00:15:37, av: Richard Nyström.Boutons

Uppladdad: 2015-09-09 08:53:54, av: Richard Nyström.En bild - tre olika bouton för Serafimerorden

Uppladdad: 2015-09-29 22:48:32, av: Richard Nyström.Bildkälla: Svensk Damtidning, sid 9, nr 40, 24-30 september 2015.

Uppladdad: 2015-09-29 22:49:21, av: Richard Nyström.Förstoring av ovan. Bildkälla: Svensk Damtidning, sid 9, nr 40, 24-30 september 2015.

Uppladdad: 2016-10-11 20:04:53, av: Richard Nyström.Bouton

Kommentarer:
2018-02-08 22:35:07Jonas Arnell
Ja, även om de nya boutonerna var beslutade och utdelade, så hade inte alla de nya på sig vid tillfället, någon tog den äldre med vingar.
2018-02-08 22:21:15Richard Nyström
Se bildkommentar nedan "Bildkälla: Svensk Damtidning, sid 9, nr 40, 24-30 september 2015.".
2015-08-31 20:05:55Jonas Arnell
I samband med prinsbröllopet sommaren 2015 blev nya boutoner klara. Man återgår till den äldre versionen med serafhuvud och slopar den med guldvingar, för att göra det klart att det inte är fråga om ett storkors i en femklassig orden, utan en enklassig. Se https://jonar242.wordpress.com/2015/06/13/prinsbrollopet/