I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

VärmlGM: Värmlands läns medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1992 Valör: Guld
Ytterligare information:
"Värmlands läns förtjänstmedalj delas ut till personer som har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för Värmlands län under lång tid och av bestående värde."

Medaljen förekommer både att bära om halsen samt bäras på bröstet.

Utdelas av Landshövdingen i Värmlands Län.

Instiftat av Ingemar Eliasson under sin tid som landshövding (muntlig uppgift från Eliasson jan 2014).


 

Uppladdad: 2012-08-26 14:40:37, av: Richard Nyström.Konstnären Bengt Olsson tilldelas Värmlands läns förtjänstmedalj av Landshövding Eva Eriksson (2008)

Uppladdad: 2012-08-26 14:41:18, av: Richard Nyström.Konstnären Bengt Olsson tilldelas Värmlands läns förtjänstmedalj av Landshövding Eva Eriksson (2008)

Uppladdad: 2012-08-26 14:45:10, av: Richard Nyström.Detalj

Uppladdad: 2013-03-02 11:00:17, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-07-03 12:31:51, av: Richard Nyström.Åtsida - medalj buren på bröstet

Kommentarer: