I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSSSrSM8/22: Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj för framstående rorsmanskap i silver i 8:e resp 22:a storlekarna   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 31 mm. Gravör: Leo Holmgren. Det förekommer även en sällsynt som gigantisk belöningsmedalj för samma ändamål i 70 mm diameter (att förvaras) utan bäranordning (se bild nedan).


 

Uppladdad: 2014-09-01 00:16:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-09-01 00:16:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-28 20:33:27, av: Richard Nyström.Åtsida - diameter 69 mm

Uppladdad: 2017-04-28 20:33:54, av: Richard Nyström.Frånsida - diameter 69 mm

Uppladdad: 2016-07-02 00:02:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-02 00:02:20, av: Richard Nyström.Förstoring

Uppladdad: 2016-07-02 00:12:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-08-31 16:17:53, av: Richard Nyström.Åtsida - diameter 69 mm

Uppladdad: 2016-08-31 16:18:16, av: Richard Nyström.Frånsida - diameter 69 mm

Kommentarer: