I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KristlsfbGM(3): Kristianstads läns Skytteförbunds medalj i guld (3)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 29 mm/27 mm. Gravör: "A.L." = Adolf Lindberg.

I brons har tre olika medaljer för Kristianstads läns Skytteförbund påträffats.

Frånsidestext: "FÖR ETT FRITT FOSTERLAND".

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2014-11-02 01:43:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-02 01:43:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-02 01:45:19, av: Richard Nyström.Burna skytteförbundsmedaljer

Uppladdad: 2014-11-02 01:45:54, av: Richard Nyström.Skyttemärke åtsida

Uppladdad: 2014-11-02 01:46:11, av: Richard Nyström.Skyttemärke frånsida

Uppladdad: 2015-01-20 23:57:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-20 23:57:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-01-01 11:12:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-01 11:12:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-01-01 11:12:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-01-01 11:13:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-22 20:13:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-22 20:13:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-22 20:13:52, av: Richard Nyström.Stämplar

Kommentarer: