I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMsm12: Medaljen Sui memores alios fecere merendo i guld av 12:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1805 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj (diameter ca 43 mm och vikt ca 1,8 troy ounce) tilldelad skotten

CAROLO ALEXANDRO BARCLAY

Sannolikt årtal 1872, Karl XV:s dödsår.

Kedja eller band?

Mycket sällsynt, påträffad utomlands. Märklig upphängning med upptill delat kanthylsa kring medaljen och ögla upptill. Medaljen har därmed ingen krona.

Regeringsmedaljer upphörde att delas ut "att förvaras" i och med Oskar I:s trontillträde. Medaljen måste därför ha tillverkats med anordningen. Eventuellt kan medaljen ha burits i kedja (okänt). Vanligtvis bars medaljer av detta slag i band.

Utdelad endast till utlänningar sedan 1832. Är en slags äldre systermedalj till medaljen "För berömliga gärningar".

1805/1832/1928/1958-1975 (Se Hildebrand, register samt Braunstein, sid 48.).


 

Uppladdad: 2015-08-30 02:44:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-30 02:44:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-30 02:44:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-30 02:44:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: