I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSSSJubM: Kungliga Svenska Segelsällskapets jubileumsmedalj   Sverige

Instiftad år: 1930 Valör: Silver
Ytterligare information:
Halvofficiell minnesmedalj.

KSSS grundades i Stockholm 1830 under namnet Svenska Segel Sällskapet. Under de första åren kan man ur olika källor se att Sällskapet benämnas med olika namn som Segel Sällskapet och Skandinaviska Segel Sällskapet för att slutligen 1878 få kunglig status och den nu gällande benämningen Kungl Svenska Segel Sällskapet.

Sällskapet bildades på nuvarande Skeppsholmen i Stockholm av några av stadens förmögna, som under gemensam flagg, ville ordna kappseglingar i Stockholms närhet. Vid denna tid hade förenings-Sverige just fötts, och KSSS kom att bli Sveriges andra ideella idrottsförening, efter Uppsala Simsällskap.

Sällskapets stora tillväxtperiod kom att bli under 1800-talets sista decennium samt under 1900-talets första 20 år. Orsaken till detta var att segelbåtarna då hade blivit hanterbara i storlek och kostnader, samt att ett flertal regelklasser föddes. Dessutom gjorde motorbåten entré i Sverige brytningen mellan 18- och 1900-tal.


 

Uppladdad: 2011-06-04 20:43:02, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-04 20:43:23, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-02-19 17:52:38, av: Jonas Arnell.Åtsida och frånsida Bildkälla: Wallinmynt

Uppladdad: 2016-03-21 22:44:25, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-10-20 20:47:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-20 20:48:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-20 20:48:28, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-10-20 20:48:58, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: