I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMCKGM: Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1941 Valör: Guld
Ytterligare information:
Den Kungliga förtjänstmedaljen utdelas i Guld för verksamhet som utövats minst i tio (10) år.
Den Kungliga förtjänstmedaljen har oval form och är försedd med kunglig krona. Den är på framsidan försedd med H M Konungens bild och på frånsidan med texten Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund. Den bärs i blått band med två stycken, 2 mm breda, vita ränder.
Den Kungliga förtjänstmedaljen präglas i åttonde storleken.
Mottagarens namn graveras på frånsidan.


 

Uppladdad: 2011-11-14 08:39:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-14 08:40:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:23:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:23:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-06-13 19:17:28, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-06-13 19:17:54, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-01-07 15:26:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-07 15:27:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-19 00:16:23, av: Jonas Arnell.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-02-19 00:16:46, av: Jonas Arnell.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-08 17:55:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-09 10:42:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-04-09 10:43:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-21 21:35:36, av: Richard Nyström.
Kommentarer:
2013-06-12 23:58:24Sara Backlund
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) bildades den 19 juni 1929. FMCK blev 1938 en frivillig försvarsorganisation. 1 December 1952 bildades sektioner av FMCK ute i landet. Den 1 juli 1972 blev sektionerna kårer, FMCK blev ett riksförbund och namnet ändrades till Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund. År 2000 infördes regionala förbund. Sedan 2007 består FMCK av kårer, regionala råd samt en central riksstyrelse.