I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSSM/BM(GM'27): Stockholms Simsällskaps belöningsmedalj för sextioårsfesten firad d. 26 augusti 1887 - brons   Sverige

Instiftad år: 1887 Valör: Brons
Ytterligare information:
1) Ref: Hyckert Nr 82 s. 133. Diameter 34 mm. Slagen på föranstaltande av Sällskapets ordföranden, kommunalmannen och överstelöjtnanten G. W. von Francken.

Stockholms Simsällskap inrättades år 1827. Sextiårsfesten firades med promotioner och simuppvisning i Stockholms stads bad- och siminrättning.

"Medaljen utdelas vid de årliga promotionerna som belöning till de främsta af magistrarne, så väl män som kvinnor, samt till personer, hvilka verksamt bidragit till Simsällskapets bästa". Medaljer har alltså delats ut fr o m 1887 och framåt.

"Åts: Två ovala medaljonger i ornerade ramar; i den ena konung Carl Johans hufvud, h. s.,. med omskrift: CARL XVI JOHAN; i den andra konung Oscar II:s hufvud, v. s., med omskrift OSCAR II. Öfverst en kunglig krona framför två korslagda, öfver medaljongerna böjda lagerkvistar, nederst två lagerkvistar, hvilkas uppåt vända ändar äro sammanbundna med ett fladdrande band. - Vid venstra kanten: LEA AHLBORN."

"Fråns. STOCKHOLMS SIMSÄLLSKAP 1827 26/8 1887. på tre rader inom en krans, bildad af två kvistar af ek och pil, nedtill korslagda och täckta af en rund sköld med Simsällskapets sinnebild (delfin öfver tre strömmar) och pärlrand kring kanten. - Vid nedre kanten: L.A. Kring kanten på båda sidor en pärlrand."

2) År 1927 tillverkades en guldmedalj med identiskt utseende till 100-års jubileet. Ett exemplar finns i Livrustkammaren på Stockholms Slott.


 

Uppladdad: 2019-08-03 21:07:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2019-08-03 21:16:14Mikael Sundbom
Det är samma förkortning på denna medalj som till silver valören. Bör ändra så det är BM på denna och SM på silvermedaljen. Inte som nu SSSM/BM på båda.