I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

OffmfbSthSM: Officerarnas Målskjutningsförbunds i Stockholm förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1963 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken (31 mm i diameter).
Band: mörkt orangegult.
Nådigt tillstånd 1963/1974.

Ursprungligen jetong sedan slutet av 1800-talet som senare blivit bärbar medalj 1963.

Gustav VI Adolfs porträtt av Gösta Carell.
Carl XVI Gustafs porträtt av Leo Holmgren.

Jmf Frivilliga Skytterörelsens förtjänstmedalj 1929.


 

Uppladdad: 2013-05-11 21:42:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-11 21:43:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-03-23 23:49:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-04-01 02:05:51, av: Richard Nyström.Åtsida - medaljämne

Uppladdad: 2015-04-01 02:06:14, av: Richard Nyström.Frånsida - medaljämne

Uppladdad: 2016-08-17 23:18:33, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2016-08-17 23:19:18, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2016-08-17 23:46:22, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2016-08-17 23:46:45, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2016-08-17 23:47:28, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong utan porträtt

Uppladdad: 2016-08-17 23:47:54, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong utan porträtt

Uppladdad: 2016-08-17 23:48:33, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong

Uppladdad: 2016-08-17 23:48:57, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong

Uppladdad: 2017-07-08 20:11:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 20:12:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-08 20:16:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 20:16:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-06 22:50:47, av: Richard Nyström.Åtsida/frånsida

Uppladdad: 2013-06-30 21:27:33, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Kommentarer: