I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMutr: Medaljen För förtjänster om utrikesförvaltningen i silver av 6:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1976 Valör: Silver
Ytterligare information:
Utdelas endast till utländska medborgare. Fotograferade medaljer ur Myntverkets samling.

Regeringsmedalj delegerad till Utrikesdepartementet.


 

Uppladdad: 2011-06-08 19:18:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-08 19:18:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-09 18:53:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 18:53:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-09-28 12:23:46, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-28 12:24:07, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Kommentarer: