I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (9:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj är i ordinarie storlek 35,5 mm i diameter. I den nya tappningen förekommer ingen 3dje storlek (31 mm i diameter) för denna medalj..

Jmf äldre PatrSGM2: Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 2:a (8:e eller 9:e) storleken

Från Sällskapet:

Medaljer för uppskattad arbetsinsats (anställning)

Anhållan om tilldelande av medalj för uppskattad arbetsinsats kan inges av företag, enskild person eller myndighet, hos vilken den föreslagna mottagaren är eller har varit anställd. Medaljerna som är präglade i guld utdelas i två storlekar. Diplom utfärdas.

För att komma ifråga till ovanstående medaljer erfordras 25 respektive 20 års tjänst som anställd. Sällskapet äger dock att, då särskilda skäl föreligger, göra undantag i fråga om dessa tidsbestämmelser. Tid som anställd i statlig tjänst kan inte åberopas. Utländsk medborgare i svensk tjänst kan tilldelas medalj. Person som tidigare erhållit medalj av mindre storlek kan, då meriterna medger det, tilldelas en större medalj.

Första storleken (diameter 41 mm) bäres av herrar i gul-grönt band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.

Andra (diameter 35,5 mm) bäres i gul-grönt band respektive rosett till vänster på bröstet.


 

Uppladdad: 2014-02-22 22:41:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 22:41:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-18 13:34:15, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:34:39, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:35:05, av: Richard Nyström.Åtsida dam - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:35:29, av: Richard Nyström.Frånsida dam - miniatyr. Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna

Uppladdad: 2014-02-18 13:40:29, av: Richard Nyström.Storleksjämförelse.

Uppladdad: 2016-12-05 17:24:42, av: Richard Nyström.Åtsida - produktion: Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2017-04-24 22:38:28, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr/berlock

Uppladdad: 2017-04-24 22:39:03, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr/berlock

Kommentarer: