I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 2:a (=9:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj för betydande gärning

Medaljer för betydande gärning utdelas i två storlekar och är präglade i guld. Diplom utfärdas.

Medaljen utdelas huvudsakligen som belöning för långvarigt berömvärt genomförande av mera betydande kommunala och andra medborgerliga förtroendeuppdrag. Förslag kan inges av kommunal, kyrklig eller statlig förvaltning inom vars ansvarsområde uppdraget utförts. Medaljen kan också utdelas på förslag av enskild sammanslutning till person, som på ideell basis gjort långvariga och betydande administrativa, kulturella eller sociala insatser.

Första storleken (diameter 41 mm) bäres av herrar i gul-grönt band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.

Andra storleken (diameter 35,5 mm) bäres i gul-grönt band respektive rosett till vänster på bröstet.


 

Uppladdad: 2011-07-04 02:32:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-04 02:32:38, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-05-26 00:23:30, av: Richard Nyström.Armband för dam

Kommentarer: