I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj i guld för betydande fostrargärning (2)   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna belöning infördes 2011 och är inte kopplad till silverkorset (1830) som fortfarande kan delas ut.

Kungl. Patriotiska Sällskapet kallar denna belöning officiellt för "medalj". I själva verket är det frågan om ett "tecken" (utmärkelsetecken).

Lars O. Lagerqvist till Richard Nyström: "Nilzén s 95-97 skriver där dels om silverkorset, dels om för Betydande Fostrargärning. Silverkorset (för kvinnor) hade till en början inte något särskilt ändamål och avskaffades 1859. Även kvinnor skulle i fortsättningen få medaljer. Det dröjde ända till 1949 då Sällskapet åter delade ut silverkors och nu för vård av (foster)barn. Utdelningen var länge ganska sporadisk. Och Märta Aspehult i Kiruna fick det 1976 om jag fattar rätt. Så skriver Nilzén på s 97: “Nu har silverkorset ersatts av ett guldemblem, brosch kombinerad med hänge, avsett att fungera för både damer och herrar”. Om detta har jag inte forskat närmare. Och vidare: “På senare år har en förnyad medalj för betydande fostrargärning tillkommit.” Det är den vi ser buren 2011 av Anders Carlberg och Börje Ehrstrand på s 96 och som är ett tecken. Och som Du har med i förteckningen. Och som Magnus Härenstam fick kort före sin död 2015. Jag har utgått från att den instiftats 2010. Men inte 1830. Blir avbildad i min recension." (2015).

Lars O. Lagerqvist till Richard Nyström: "Silverkorset håller man öppet s a s för att kunna dela ut igen". (2015).


 

Uppladdad: 2011-04-20 21:38:56, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2015-05-03 15:04:51, av: Richard Nyström.Magnus Härenstam tilldelades medaljen 29/5 2015.

Kommentarer:
2015-06-24 22:13:19Richard Nyström
Enligt information från Patriotiska Sällskapet är denna medalj instiftad 2010 och är en nyskapelse skild från allt annat och skall inte ha med året 1802 att göra. Mvh
2014-08-08 22:27:20Richard Nyström
Info från pressmeddelande 2011:

För första gången utdelas guldmedalj för Betydande Fostrargärning
TO, MAR 17, 2011 16:49 CET

Onsdagen den 23 mars 2011 delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut den nya guldmedaljen.

Landshövding Per Unckel överlämnar medaljen till två framstående personer som på olika sätt hjälper ungdomar att utvecklas,
ta ansvar och nå sina högt ställda mål.

Media är välkomna att närvara:
Datum: Den 23 mars 2011
Tid: Kl 15.30-16.30
Plats: Tessinska Palatset, Slottsbacken 4, Stockholm

Vänligen meddela att Du kommer till:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet
Tel 070-36 77 646, dir nr 08-611 72 64, vxl 08-611 12 62,
marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
2014-08-08 22:24:40Richard Nyström
Info från Wikipedia:

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]
Anders Carlberg har tilldelats flera utmärkelser.[8]

2000 – Konungens medalj i guld av 8:e storleken i högblått band
2011 – Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj För betydande fostrargärning i det nya utförandet (anm. HÄR HAR VI DEN)
2004 – Kungliga Sällskapet Pro Patrias medalj i guld För medborgerliga förtjänster
2011 – S:t Eriksmedaljen
2007 – Frälsningsarméns Hannapris
2009 – Solstickepriset
2014-08-08 13:35:03Jonas Arnell
Korrar mig själ: PatrS beskriver förtjänsttecknet som en ny _medalj_: då bör det rimligen också höra till övriga i 1802 års klump.
2014-08-08 09:10:30Jonas Arnell
Löwenhielm och Braunstein hänför alla PatrS medaljer som instiftade 1802 i klump, oavsett verkligt instiftansår. Ett skäl till det kan vara att det kungliga beslutet har en öppen skrivning, att kungen medger tillstånd för PatrS att instifta medaljer (obestämt plural).

För den som fått flera medaljer av samma valör från PatrS med olika inskriptioner så är den inbördes ranordningen rimligen det faktiska instiftansåret för medaljen.

Silverkorset och den aktuella dekorationen är dock inte medaljer och ligger utanför Löwenhielms och Braunsteins klump. Den bör dock räknas som instiftas 1830 eftersom det är ett nytt utseende på den gamla utmärkelsen.
2013-01-14 07:48:14Richard Nyström
Medaljen verkar vara i 8:e storleken men det är frågetecken kring att eftersom den är genombruten och avviker från de gängse på rondell / plans präglade medaljerna, samt en nyskapelse, om den ska betraktas som "traditionell". Bäst fråga sällskapet direkt.
Medaljen föreställer sällskapets emblem. Jmf silverkorset.
2013-01-14 02:12:36Jonas Arnell
PatrS medaljer på bröstet är traditionellt av 2:a (9:e) eller 3:e (8:e) storleken. För förkortningen behövs uppgift om storlek.
2011-04-20 16:43:59Richard Nyström
Ny medalj Kungliga Patriotiska nya guldmedaljfdr fostrargdrning. Grundad år 2010.

- Medaljens motiv är en ängel som blåser på glöden så att elden tar sig, vilket också är Sällskapets
emblem sedan 1700-talet. Det är precis det som denna medalj skall premiera, att "elda på"
och inspirera ungdomars utveckling och därmed Sveriges utveckling.

Amnets betydelse gör att vi vill lyfta fram det. Medaljen är på uppfostrans och skolans område, en motsvarighet till Sällskapets
välkända Näringslivsmedalj for entreprenörer, säger ordförande Johan Nordenfalk.

(utdrag ur pressmeddelande).