I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FAKGM: Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1934 Valör: Guld
Ytterligare information:
Förtjänstmedalj i GULD tilldelas medlem för verksamhet, som utövats under minst 15 år.
Medlemmen bör tidigare ha erhållit förtjänstmedalj i silver.
Förtjänstmedalj kan även tilldelas annan person, som genom synnerligen förtjänstfulla
insatser gagnat FMK:s syften.


 

Uppladdad: 2011-06-15 03:00:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-15 03:00:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-04 17:57:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-28 17:09:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-28 17:10:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-12-28 17:13:37, av: Richard Nyström.Åtsida - preussisk montering

Uppladdad: 2013-12-28 17:13:59, av: Richard Nyström.Frånsida - preussisk bandmontering

Uppladdad: 2017-03-04 18:11:12, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2019-08-12 13:42:49, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 13:43:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: