I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMts: Medaljen För tapperhet till sjöss i silver med kunglig krona   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER EDITERING

Från och med år 1900 fick denna medalj kunglig krona upptill. Medaljen i detta utförande ser inte ut att ha delats ut under 1900-talet, utan endast medaljen för tapperhet i fält.

Enligt 1951 års Krigsdekorationskommitté har denna medalj föreslagits bli ändrat på följande sätt:
A. Namnet ändrat till "För tapperhet i krig".
B. Åtsidesporträtt: Gustav VI Adolf
C. Kunglig krona: "Gustav Adolfs-krona"

Denna medalj har aldrig delats ut i denna tappning såvitt känt. Medaljen för tapperhet i fält moderniserades på 1880-talet med nya stampar samt tillfördes krona. Då tapperhetsmedaljerna - i fält/till sjöss - alltid har utformats likadant utom själva texten, är det sannolikt att för tapperhet till sjöss medaljen också den hade tillförts kunglig krona och ny stamp för att upprätthålla symmentrin eftersom de i grunden är en och samma tapperhetsmedalj.

Av historiska kontinuitetsskäl anges släpspännet i den färg som den alltid har haft, nämligen gul-blått. Även åtsida/frånsida har kastats om minst tre gånger fram och tillbaka sedan 1789.

Liksom fallet är med krigskorsen, ligger denna medalj "i träda" och existerar därför inte fysiskt.

Om medaljen skulle utdelas i nutid, hade de försetts med "Gustav Adolfskrona" som är standard för alla nutida krönta medaljer. V g se bild nedan. Montage och historiska bilder visar medaljen såsom den såg ut när den senast skulle se ut om den utdelades.
(Research: R. Nyström) 

Uppladdad: 2013-01-24 16:06:54, av: Richard Nyström.Åtsida - montage R. Nyström

Uppladdad: 2013-01-24 16:07:25, av: Richard Nyström.Frånsida - montage R. Nyström

Uppladdad: 2013-01-24 16:09:26, av: Richard Nyström.Åtsida - historiskt fotografi. Observera det vända bandet.

Uppladdad: 2013-01-24 16:10:08, av: Richard Nyström.Frånsida - historiskt fotografi. Observera det vända bandet.

Uppladdad: 2013-01-25 15:03:46, av: Richard Nyström.Gustav Adolfskrona som den ser när den anbringas på nutida krönta medaljer av 8:e storleken

Uppladdad: 2015-01-26 22:07:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: