I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSSGM: Sjöstridsskolans förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2009 Valör: Guld
Ytterligare information:
HKV beteckning: 16 991:66738
2009-11-05

Bärandetillstånd för SSS förtjänstmedalj

Bakgrund
Sjöstridsskolan hemställer i ovan nämnd skrivelse om bärandetillstånd för ny förtjänstmedalj för SSS. SSS bildades 2005 efter sammanslagning av ÖS och AmfSS.


Bedömande
Föreslagen utformning

Medalj 31 mm med SSS vapen och en tross runt. På släpspännet SSS vapen i guld respektive silver.
Text på baksidan, guld: För synnerliga förtjänster, silver: För förtjänster. Medaljband, marinblå med två smala gula ränder.


Beslut

PROD FÖRB beslutar att tillstyrka SSS hemställan om utformning av förtjänstmedalj för SSS enligt ovan nämnd bedömning. Kostnader för anskaffning bestrids av SSS och anskaffning sker genom FMLOG TryckE ToD, STOCKHOLM.Beslut i detta ärende har fattats av överste Michael Nilsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius och överstelöjtnant Olle Strid PROD FÖRB, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2015-01-07 01:50:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: