I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMHSMM: Försvarsmaktens Halmstadsskolors (FMHS) minnesmedalj   Sverige

Instiftad år: 2004 Valör: Silver
Ytterligare information:
FMHS, Försvarsmaktens Halmdstadsskolor lades formellt ned årsskiftet 2004/2005 och ombildades till FMTS, Försvarsmaktens tekniska skola.


 

Uppladdad: 2007-09-26 21:45:22, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2015-08-24 23:24:28, av: Jacob Johansson.
Uppladdad: 2014-04-03 14:48:40, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2016-08-25 20:18:12, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2016-08-25 20:18:41, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2016-08-25 20:19:09, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-08-25 20:19:42, av: Richard Nyström.Medaljset

Kommentarer:
2008-06-03 13:18:16Lu Ry
Instiftades och utdelades till de som var anställda/tjänstgjorde vid FHMS (FörsvarsMaktens Halmstad Skolor) vid nedläggningen och ombildningen till nuvarande FMTS (FörsvarsMaktens Tekniska Skolor)