I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMbg8: Medaljen För berömliga gärningar i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara. Medaljen finns i guld av åttonde och femte storleken och i silver av åttonde storleken. Den delas ut sällan, i genomsnitt mindre än en gång per år.

Källor: 1) Hildebrand 2) Torgny Lindgren "En sällsynt medalj", Saertryck af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, Marts 1951. 

Uppladdad: 2011-05-21 03:24:36, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 03:24:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-13 13:34:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-13 13:35:10, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-06-19 22:42:07, av: Richard Nyström.Omonterad silverkopia - åtsida

Uppladdad: 2011-06-19 22:42:29, av: Richard Nyström.Omonterad silverkopia - frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:20:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:20:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:20:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-10 21:21:09, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-09-23 20:39:31, av: Richard Nyström.Åtsida - Det National-historiske Museum på Fredriksborgs slott (Bruun 18160)

Uppladdad: 2012-09-23 20:39:59, av: Richard Nyström.Frånsida - Det National-historiske Museum på Fredriksborgs slott (Bruun 18160)

Uppladdad: 2013-03-07 18:54:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-07 18:54:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-30 20:11:22, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-30 20:11:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: