I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvKKGM: Svenska Kennelklubbens förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Guld
Ytterligare information:
Gravör HERMAN NEUJD (1872-1931) - Gustav V:s porträtt. Gravör GÖSTA CARELL - Gustav VI Adolf:s porträtt.

Svenska Kennelklubben bildas 1889 och är idag en av Sveriges största ideella organisationer med 310 000 medlemmar i omkring 1 000 anslutna klubbar. SKKs mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet.

Även om SKK enbart registrerar rashundar arbetar vi också för alla hundars rättmätiga plats i samhället. Arbetet med att främja hundägande i allmänhet har blivit en allt viktigare del av SKKs verksamhet i takt med att hundägandet kommit att omgärdas av regler och förbud. SKK arbetar också aktivt med att informera om alla de fördelar hundägande medför.

Svenska Kennelklubbens medlemsklubbar anordnar drygt 600 utställningar varje år, från Ystad till Haparanda. Antalet deltagande hundar är cirka 140 000. Provverksamheten, som främst avser olika former av jaktprov, omfattar omkring 4 000 prov med närmare 50 000 startande hundar. Antalet tävlingstillfällen, främst lydnadsprov och agility, är över 1000 per år med drygt 90 000 startande.

På kansliet i Rinkeby utanför Stockholm arbetar cirka 70 personer med i första hand information, medlemshantering och registrering.

Källa: http://www.skk.se


 

Uppladdad: 2014-04-27 21:03:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-29 00:08:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-29 00:09:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-06 23:21:41, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-07-06 23:22:18, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2014-03-29 00:09:25, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2014-05-07 22:04:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-07 22:05:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-05-07 22:05:39, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2014-05-07 22:05:59, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2012-06-13 12:29:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-06-13 12:30:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2014-05-07 14:48:06Richard Nyström
Bärandetillstånd finns jämväl för bärbar medalj i silver men någon sådan medalj har inte tagits fram rent fysiskt.