I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMHt: Riksförbundet Flottans Mäns Hederstecken   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Guld
Ytterligare information:
Riksförbundet Flottans Män

Flottans Män är föreningen för alla som har intresse för Flottan och vill vara med i kamratskapet kring Flottan.
Vi är ca 4000 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar. För att bli medlem fordras att du antingen har tjänstgjort i Marinen tidigare eller fortfarande är i tjänst, antingen som värnpliktig eller anställd. Medlemskap i lokalförening kan därutöver efter särskild prövning av dess styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse
- alla är lika välkomna.


 

Uppladdad: 2019-09-11 11:37:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-11 11:37:48, av: Richard Nyström.Diplom

Uppladdad: 2019-09-11 11:39:18, av: Richard Nyström.Emblem

Kommentarer: