I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Svm: Kungl. Svärdsorden - Svärdstecknet utan svärd   Sverige

Instiftad år: 1850 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I. År 1850 kompletterades Svärdsorden med Svärdstecknet och Svärdsmedaljen. Svärdstecknet tilldelades underofficerare och svärdsmedaljen till underbefäl (motsvarande). Svärdstecknet tilldelades underofficerare med minst 16 års tjänst varav sex som underofficer. Innehavare kallas svärdsman.

Förlänades utan svärd till civilmilitär personal 1896-1928.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum

Kuriosa:
Svärdstecknet tilldelades underofficerare och sk kompaniofficerare mellan 1972 och 1983. I ett fall har Svärdstecknet tilldelats en betydligt finare herre nämligen danske kungen Fredrik VII.
Karl XV hade inbjudit sin danske kollega att följa övningar vid Skånska Husarregementet 1860.Fredrik blev så imponerad av fanjunkaren Von Hauswollfs svärdstecken och sa till Karl att "En sådan må du give mig". Karl utnämnde Fredrik till Hedersfanjunkare vid Husarerna och till Svärdsman. Som tack överlämnade danske kungen en silverkanna, den sk Knaggakannan, och drack skål i denna med underofficerskåren. Seden att dricka knagg fortsätter än idag men det är en annan historia. (2007-09-23, Ulf Persson)


 

Uppladdad: 2014-03-13 21:27:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-13 21:28:07, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: