I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2(5): Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i silver av 2:a (=9:e) stl (5)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 36 mm (9:e storleken) med voluter i form av dubbelornament upptill. Jmf t ex Emmerymedaljen.

För dessa medaljer gäller att frånsidan har följande motiv:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Denna frånsida/åtsida har använts av Sällskapet långt in på 1900-talet.


 

Uppladdad: 2014-02-22 19:53:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 19:53:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 15:53:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 15:54:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:26:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-23 22:26:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-27 19:58:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-27 19:58:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-27 19:58:46, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2015-08-28 21:28:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-28 21:28:29, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-26 23:39:34, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: