I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPSM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 9:e st För medborgerliga dygder   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj hette senare "För medborgerliga förtjänster". Gravör: Lea Ahlborn.

9:e storleken, diameter 24 mm.

Hildebrand II s. 526 nr. 34 - åtsida
Hyckert s. 152 nr. 120 - frånsida


 

Uppladdad: 2014-02-25 05:30:09, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-25 05:30:29, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Kommentarer: