I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

CXVIG:sJmtII: Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II   Sverige

Instiftad år: 2013 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj i 9 1/2 storleken.

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II, vilket fastställts i Hovprotokoll den 28 augusti 2013.

Tecknet är ritat av ordensintendenten vid Kungl. Maj:ts Orden Tom C. Bergroth (i 9½ storleken) med användande av skulptören Ernst Nordins porträtt från år 1999.

Tecknet i guld (= förgyllt finsilver) är tillverkat av firma Sporrong AB i Ekenäs (Finland).

Bärs i Serafimerordens blåa band med fyra guldstickade ränder. Ränderna markerar 40 år (4 x 10) på Sveriges tron.

Både åtsidan och frånsidan innehåller lager och ek. Lager är sedan antiken en symbol för makt eller ära. Ek symboliserar styrka och beständighet.

Minnestecknet tilldelas Kungahusets medlemmar, tjänstgörande vid Hovstaten och de gäster, vilka deltagit i Te deum söndagen den 15 september i Slottskyrkan på Stockholms slott. Minnestecknet har sammanlagt utdelats i 477 exemplar.

Övrig information:

Artikel i Svensk Numismatisk Tidskrift 7 - 2013 s. 157 - av Tom C. Bergroth.


 

Uppladdad: 2013-09-10 13:44:59, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-09-10 13:45:28, av: Jonas Arnell.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-09-11 09:06:05, av: Jonas Arnell.Frånsida - dam

Uppladdad: 2013-09-16 11:44:09, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-11-11 14:50:17, av: Richard Nyström.SNT 7 - 2013 s. 157 - av Tom Bergroth

Uppladdad: 2017-02-11 19:56:24, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2017-04-06 19:49:29, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2017-04-06 19:49:45, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-08-12 06:49:24, av: Mikael Sundbom.Åtsida. Bild tagen på Livrustkammaren.

Kommentarer: