I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RfSimSM: Riksföreningens för Simningens främjande/Simfrämjandet förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2011-06-15 03:09:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-15 03:09:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-18 23:18:59, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-18 23:19:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-11-18 23:19:50, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-11-18 23:20:19, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2014-11-18 23:21:04, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2016-05-05 19:18:35, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2016-05-05 19:18:54, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2017-10-13 22:22:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-13 22:22:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-14 00:53:47Sara Backlund
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 gick Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).