I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SäpoSM: Säkerhetspolisens förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1986 Valör: Silver
Ytterligare information:
Säkerhetspolisens medalj är en utmärkelse med polisbefälsmotiv som tidigare delades ut av Rikspolisstyrelsen till personer som gjort särskilt stora insatser för rikets säkerhet". Medaljen bäres i kedja om halsen. Motivet härrör från en polissbricka från 1898 (Artikel nedan). På frånsidan är präglat med texten "DU EN AV OSS".

Åtsidans emblem är Överståthållarämbetets i Stockholms emblem (motsv. Länsstyrelse). Överståthållarämbetet för polisärenden, som från 1865 fördelade sig på poliskammaren och polisdomstolen. Hit hörde poliskåren, som bestod av kriminalavdelningen, ordonnansavdelningen, centralavdelningen, hamnavdelningen och distriktsavdelningen. Hit hörde ock den 1917 upprättade polisskolan. Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten under Kungl. Maj:t för Stockholms stad under åren från 1634 till 1967. ÖÄ leddes av en överståthållare med en underståthållare som sin ställföreträdare och närmaste medarbetare. Överståthållaren och överståthållarämbetet motsvarade för Stockholms stad landshövdingarna och länsstyrelserna i övriga Sverige.

Medaljen finns publicerad på ett bokomslag till en dokumentärroman "Du en av oss" (2007) av Vera Efron, som handlar om kontraspionen Erika Wendt vid Tyska Rikets Legation i Stockholm under andra världskriget.
Se även artikel i Dagens Nyheter 1991-03-11 om kontraspionen "Händel" alias Bengt Lindén (nedan).

Instiftansår osäkert, senast 1986 enligt artikeln.
En ny medalj (i brons som bärs på bröstet) instiftades av Säpo år 2011 som ersätter den gamla.

Ur Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:5 s. 125; "Numismatiska händelser i Sverige och utlandet 1898 såsom pressen speglade dem" av Ian Wiséhn.

Poliskåren i Stockholm fick under året nya tjänstetecken. Fig. 6. Dessa, som levererades av Militärekiperingsaktiebolaget (MEA), är åttkantiga och hade på åtsidan Överståthållareämbetets vapen i upphöjd prägel med kunglig krona. På frånsidan finns texten STOCKHOLMS POLIS samt ett nummer i nedsänkt stansning. De nya tecknen var omkring en tredjedel mindre än de tidigare brick- orna. Polismärkena utdelades till de olika distrikten. Endast åtta, högst tio, överlämnades till poliskommis- sarierna vid respektive distrikt. Dessa skulle bestämma vilka polismän som skulle få bära märkena. De van- liga patrullerande poliskonstaplarna fick inte några märken.


 

Uppladdad: 2011-02-28 18:24:48, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-10 10:54:35, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-10 10:54:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-10 10:55:18, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-10 10:55:38, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-10 10:55:51, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2012-02-26 23:46:39, av: Richard Nyström.1898 års polisbricka

Uppladdad: 2012-12-03 11:55:11, av: Richard Nyström.DN-artikel Del 1

Uppladdad: 2012-12-03 11:55:35, av: Richard Nyström.DN-artikel Del 2

Uppladdad: 2014-03-03 18:14:20, av: Richard Nyström.Överståthållarämbetets vapen före 1938.

Uppladdad: 2016-08-15 15:11:24, av: Richard Nyström.Gåva till förste rikspolischefen Carl Persson 1969

Uppladdad: 2016-08-15 15:12:02, av: Richard Nyström.Detalj - se ovan

Uppladdad: 2014-03-03 18:13:48, av: Richard Nyström.Överståthållarämbetets vapen 1938-1968.

Uppladdad: 2014-03-04 21:08:51, av: Richard Nyström.Emblem på brevhuvud

Kommentarer:
2012-12-03 11:58:11Richard Nyström
Denna medalj är nu verifierad genom artikel i DN 1991-03-11.
2012-06-04 11:28:41Anders Johansson
Kolla DN. Det finns tydligen en uppdatering av detta nu:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/medaljerna-som-ingen-far-veta-om
Tror det fanns med en bild i papperstidningen. Tror inte den såg ut som denna då.
2011-05-10 11:01:17Richard Nyström
Bild 2-4 visar en något mindre polismedalj i guld utförd av Kungl Ordensjuvelerare Carlman i Stockholm, liknande Säkerhetspolisens medalj.
Bild 5-6 visar den numrerade polisbricka från 1800-talet som på den tiden fungerade som polislegitimation. Det är denna polisbricka som är förlaga till guld och silvermedaljen.