I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SBFGM8: Svenska Sparbanksföreningens förtjänstmedalj i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1936 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj 31 mm i diameter - 8:e storleken.

Ref 31/36 i Hovprotokollet. Ur förteckning "Av Konung Gustaf V personligen (efter föredragning av Riksmarskalken) godkända medaljer".

Kronan är i 18k och själva medaljen är i 23k guld. Medaljen förekommer även i 12:e storleken/stora guldmedaljen. Se denna - SBFGM12.

Svenska sparbanksföreningen bildades i september 1900 som ett samarbetsorgan för sparbanksrörelsen. I samband med sammanslagningen till Sparbanken Sverige 1992 övergick också föreningens verksamhet till den nya banken.


 

Uppladdad: 2013-12-16 23:48:40, av: Richard Nyström.Åtsida - C.F. Carlman 1952

Uppladdad: 2013-12-16 23:49:01, av: Richard Nyström.Frånsida - C.F. Carlman 1952

Uppladdad: 2014-02-03 00:14:55, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-03 00:15:18, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-24 23:56:24, av: Richard Nyström.Miniatyrer - åtsidor

Uppladdad: 2014-04-24 23:56:47, av: Richard Nyström.Miniatyrer - frånsidor

Uppladdad: 2017-11-06 19:29:47, av: Richard Nyström.Miniatyr

Uppladdad: 2019-08-12 14:15:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-08-12 14:15:24, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-31 12:57:48, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-02 11:07:26, av: Richard Nyström.Närbild

Kommentarer: