I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMrenv5: Medaljen för omsorgsfull renvård i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1897 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

Denna medalj har utdelats tre gånger sedan 1975 (Ref: SB PM:2006).

Den kungliga guld- eller silvermedaljen För omsorgsfull renvård (GMrenv; SMrenv) instiftades av konung Oscar II 1897. Medaljer tilldelas samer och hade ursprungligen jämte den svenska även den samiska inskriptionen "Puorre påtsoi suittemest"; numera finns inskriptionen både i nordsamisk och sydsamisk variant. Den bär den regerande konungens bild och har bärarens namn ingraverat på frånsidan.
Den bäres i blått band med gula kanter.


 

Uppladdad: 2011-06-12 17:23:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 17:23:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-09 22:59:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 22:59:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-09 23:05:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 23:05:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-12 01:00:56, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 01:01:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-14 22:01:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-14 22:01:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: