I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMSMmsv: Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver belagt med svärd   Sverige

Instiftad år: 2008 Valör: Silver
Ytterligare information:
Försvarsmaktens förtjänstmedalj

Medaljen instiftades 2008 och kan tilldelas envar, oavsett vilka förhållanden som rådde (nationell eller internationell verksamhet, stridsinsats under krig eller krigsliknande förhållanden eller annan personlig insats eller verksamhet). Försvarsmaktens guld och silvermedalj med svärd räknas enligt nationellt- och internationellt protokoll som krigsdekorationer

Medaljen med diplom tilldelas enskild enligt följande riktlinjer:

Medalj med svärd kan tilldelas för insatser i strid eller under krigsliknande situationer.

Guldmedalj: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden, mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden.

Silvermedalj: Stort personligt mod, förtjänstfull insats under svåra förhållanden.

Medalj utan svärd kan tilldelas för övriga situationer

Guldmedalj: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten, förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten, vid dödsfall i tjänsten.

Silvermedalj: Stort personligt mod, förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten.

(Källa: Försvarsmakten).


 

Uppladdad: 2013-01-29 23:26:02, av: Richard Nyström.Nedtill i guld. Upptill i silver

Uppladdad: 2013-03-13 09:49:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-24 23:33:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-24 23:33:35, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-03-24 23:34:11, av: Richard Nyström.Släpspänne belagt med svärd i svärd

Uppladdad: 2014-04-04 18:15:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-12-23 21:50:01, av: Richard Nyström.Etui

Kommentarer: