I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R-RJohO: Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige - Bouton/ordensknapp   Sverige

Instiftad år: 1920 Valör: Guld
Ytterligare information:
Bouton, eller ordensknapp, är ett synligt tecken på en värdighet inom en orden som bärs till vardags. Knappen är klädd i ordensbandets tyg och bärs i knapphålet. För högre grader har boutonen ett tvärband av guld eller silver.[1][2]

I Sverige rådde länge oklara regler för hur boutoner skulle utföras. Sten Lewenhaupt föreslog 1953 ett system för svenska ordnar:[3]

Riddare av Serafimerorden samt kommendörer med stora korset: knapp med inlagt ordensemblem
Kommendörer av första klass samt riddare av Carl XIII:s orden: knapp med inlagd kraschan
Kommendörer: knapp med inlagd miniatyr av ordenskorset
För innehavare av flera ordnar skulle den finaste ordens band utgöra boutonens kant, medan samtliga ordnar delades in i fält i boutonens mitt med inlagt emblem från den förnämsta orden.[3]

Referenser
^ ”bouton”. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/bouton/134536. Läst 19 juni 2013.
^ ”Ordensknappar”. www.ritarikunnat.fi. Ordenskansliet. http://www.ritarikunnat.fi/se/hurbara/ordensknappar.asp. Läst 29 december 2013.
^ [a b] Areen, Ernst; Sten Lewenhaupt (1953). När och hur böra ordnar bäras. Sid. 47-48

Källa: Wikiwand


 

Uppladdad: 2015-08-30 23:32:35, av: Richard Nyström.Bouton

Kommentarer: