I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintGM: Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld belagt med svärd (1995-2009)   Sverige

Instiftad år: 1995 Valör: Guld
Ytterligare information:
Utdelas ej efter 2009-12-31, Ersatt med FM Förtjänstmedalj.
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser
Medaljutformning
Medaljen utförs i förgyllt kontrollerat silver och av kontrollerat silver med 31
mm diameter. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten
texten ”FÖR INTERNATIONELLA INSATSER”.
Frånsidan visar runt ytterkanten en lagerkrans och är i övrigt blank där den
förses med innehavarens namn, aktuellt land samt utdelningsår.
Medaljbandet är blått. På medaljbandet anläggs ett rättuppstående svärd av
guld respektive silver.
Tilldelning av medaljen
Medaljen samt ett diplom tilldelas enskild som belöning
för berömliga insatser under FN- eller annan internationell
tjänstgöring.
Medaljen tilldelas vid Försvarsmakten anställd eller tjänstgörande
personal.
Utmärkelsen av samma klass kan vid upprepad förtjänst
tilldelas flera gånger.
Utmärkelsen kan tilldelas postumt. I sådant fall överlämnas
medaljen till närmast anhörig.
Envar må lämna förslag om tilldelning av medalj. Förslag
insänds skriftligt tjänstevägen till HKV/PERS.
Beslut om tilldelning fattas, efter beredning av HKV/PERS,
av överbefälhavaren i varje enskilt fall.
Guldmedalj kan tilldelas för
• utomordentligt personligt mod
• upprepat personligt mod som inneburit betydelsefullt föredöme
• vid dödsfall i tjänsten.
Silvermedalj kan tilldelas för
• stort personligt mod
• förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden.
Utdelning
Utmärkelsen utdelas så snart som möjligt efter det att beslut om tilldelande
fattats. Utmärkelsen utdelas under högtidliga former.

Bärande av medaljen
”Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser” får bäras till
uniform enligt ÖB föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform (FFS 1996:14).
Utmärkelsen bärs i band på vänstra sidan av bröstet (vid eventuell tilldelning
av flera medaljer bärs samtliga) närmast efter eventuella kungliga och regeringsmedaljer.
I stället för medalj får medaljband (släpspänne) bäras. Detta förses med ett
liggande svärd i guld respektive silver.


 

Uppladdad: 2007-10-08 03:03:53, av: PeO Sandberg.




Uppladdad: 2010-06-27 12:57:40, av: PeO Sandberg.



Foto: Kim Svensson FM/CombatCamera

Uppladdad: 2013-01-07 15:29:34, av: Richard Nyström.




Uppladdad: 2016-05-25 12:08:17, av: Richard Nyström.




Uppladdad: 2016-06-03 23:43:47, av: Richard Nyström.



Grupp miniatyrer

Kommentarer:
2013-01-01 11:48:33Jonas Arnell
12 st FMintGM utdelade 1995-2001.