I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPIntSM: Rikspolischefens medalj i silver - I fredens tjänst   Sverige

Instiftad år: 2000 Valör: Silver
Ytterligare information:
Silvermedaljen utdelas till Svenska poliser som med godkända vitsord fullgjort sådan kontrakterad utlandskommendering i internationell tjänst som är organiserad och genomförd enligt reglerna för Polisens utlandsstyrka.

Produktion: Edmunds Ordensateljé, Stockholm.


 

Uppladdad: 2008-05-08 13:30:40, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2008-05-08 13:30:58, av: PeO Sandberg.revers

Uppladdad: 2008-05-08 13:31:15, av: PeO Sandberg.miniatyr

Uppladdad: 2014-05-12 21:59:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-05-12 21:59:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-06-03 23:35:42, av: Richard Nyström.Grupp

Uppladdad: 2018-04-26 15:46:37, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: