I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvSpsfbJrM: Svenska Skyttesportförbundets /f d Sportskytteförbundets/ förtjänstmedalj i järn   Sverige

Instiftad år: 1943 Valör: Järn
Ytterligare information:
Svenska Skyttesportförbundets högsta utmärkelse. Utomordentligt sällsynt. Bilden föreställer den sista medaljen som delats ut. Aktuellt ex tillverkat av Sporrong AB.

Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj i järn (SvSPsfbJrM) av 8:e storleken
Band: mörkblått med gula kanter
Riksförbundets för kortdistansskjutning förtjänstmedalj i järn (RfbkskJrM) 1927-1943
Nådigt tillstånd 1927-05-31/1943/1951/1974/1981
 

Uppladdad: 2016-02-22 23:28:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-22 23:29:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2016-02-22 23:30:38Richard Nyström
Tack till Hans Drugge, Svenska Sportskytteförbundet för hjälp med bilden.
2013-06-04 23:04:05Sara Backlund
Vid bedömning av meriter för erhållande av förtjänstmedalj gäller följande grunder och riktlinjer:
1) Medalj tilldelas samma person endast en gång i samma valör.
2) För att erhålla medaljen i JÄRN erfordras att vederbörande tidigare tilldeltas medaljen i guld. Medaljen i järn är avsedd att utdelas som en utomordentligt sällsynt erkänsla för extraordinärt värdefulla insatser under lång tid.