I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMJug: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - FORNA JUGOSLAVIEN I   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
FMintBMJug: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992).

För denna medalj gäller att krans i silver får bäras på släpspännet med ej på själva medaljbandet.

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2015-09-24 00:31:14, av: Richard Nyström.Krans i silver på släpspänne

Uppladdad: 2015-09-24 00:40:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-24 00:30:39, av: Richard Nyström.Släpspänne med krans

Kommentarer: