I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvlsSM: Svenska Livräddningssällskapets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1938 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ersatt år 1974 med Svls-SimSM.


 

Uppladdad: 2013-03-07 18:45:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-07 18:45:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-09 11:50:37, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav VI Adolf, silver

Uppladdad: 2013-03-09 11:50:59, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav VI Adolf, silver

Uppladdad: 2013-03-09 11:51:19, av: Richard Nyström.Åtsida - minatyr

Uppladdad: 2013-03-09 11:51:37, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-04-22 22:14:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-22 22:14:40, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-14 01:06:22Sara Backlund
Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott.
2013-06-14 01:01:36Sara Backlund
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 gick Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).