I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGSSBM: Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i brons   Sverige

Instiftad år: 2015 Valör: Brons
Ytterligare information:
HKV 2015-06-26 FM2014-3719:3 Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

FMGSSBM, bronsmedalj kan tilldelas den som har sammanlagt 48 månaders anställning som GSS.

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående anställning i personalgrupp 3, d.v.s. anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Varje enskild tilldelning ska beslutas av förbandschef.

Medaljen utförs i myntpräglad brons, myntpräglad försilvrad brons respektive myntpräglad förgylld brons med 33 mm diameter och 3.5 mm tjocklek. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen och runt ytterkanten texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR" samt en öppen lagerkrans. Frånsidan är slät (graveras). Medaljbandet är gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan (5/4/5/7/5/4/5). Guldmedaljen förses med banddekoration i form av tre kronor i guld enligt § 3.

----------


Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar
Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. Den kommer att finnas i brons (kan tilldelas den som har sammanlagt fyra års anställning som GSS), silver (sex års anställning), guld (åtta års anställning) och med banddekoration med tre kronor (efter tolv års anställning).

Medaljbandet är gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan. Anställningstid räknas som sammanlag tid som anställd GSS, inklusive tid under internationella insatser och ska delas ut av förbandschef eller krigsförbandschef under högtidliga former.


 

Uppladdad: 2015-12-09 19:13:28, av: Bengt Furuwidh.FMGSSBM

Uppladdad: 2015-12-08 18:31:49, av: Jacob Johansson.Första tilldelningen skedde 20151208 vid Livbataljon, Livgardet. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Uppladdad: 2015-08-11 21:01:15, av: ..FMGSS

Uppladdad: 2015-12-11 21:53:10, av: Richard Nyström.Utdelning

Uppladdad: 2015-12-23 21:22:00, av: Richard Nyström.Utdelning

Uppladdad: 2016-07-25 13:55:44, av: Richard Nyström.Inför medaljering

Uppladdad: 2016-11-01 23:10:12, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-15 18:22:56, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2017-09-04 19:56:23, av: Richard Nyström.Brons-, silver- och guldmedalj

Uppladdad: 2019-07-17 15:44:21, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer:
2018-11-29 14:58:52Mikael Sundbom
FMGSSBM och FmintBM ligger i samma medaljgrupp, grupp I. Samt Enl Unibest 2015ä2 i Medaljer som är instiftade av Försvarsmakten: Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer. Då torde FMGSSBM ligga efter FMintBM då båda är i brons men att FMintBM instifftades före FMGSSBM.
2015-12-10 14:34:11Patrik Nilsson
Reportage från premiärutdelningen:http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/12/nya-medaljen-bara-for-gruppbefal-soldater-och-sjoman/