I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SOFGM: Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i guld av 9:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1948 Valör: Guld

PDF
hkv 2013-05-13 16 991.56419 sveriges orkesterförbunds medaljer

Ytterligare information:
Medaljen är i guld av 9:e storleken.

Hette tidigare Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars förtjänstmedalj i guld (RSAOGM) av 9:e storleken

RSAO sammanslogs 1999 tillsammans med Sveriges Orkesterföreningars Riksförbund till Sveriges Orkesterförbund (SOF).


 

Uppladdad: 2012-04-28 16:51:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-04-28 16:51:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-03-19 13:20:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-19 13:20:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-28 00:59:10, av: Richard Nyström.Grupp - se första medaljen fr vänster.

Uppladdad: 2015-10-26 21:13:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-10-26 21:13:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-10-26 21:12:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-27 22:46:39, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-03-05 18:57:20, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-10-26 21:12:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-04-08 23:50:41, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Kommentarer:
2013-05-14 09:18:07Peder Peterson
SOFGM är godkänd att bära till uniform, namnbytet i samband med sammanslagningen (RSAOGM+SORfbGM) påverkar inte detta. De gamla medaljerna kvarstår förstås i listan.

De lägre förbundsmedaljerna i grupp L ärvda av RSAO har även de nu fått HKV godkännande.

Ärendet klargörs i nyligen uppladdad PDF.
2013-03-30 19:31:02Sara Backlund
Enligt HKV Uniformsbestämmelser så är RSAOGM godkänd att bära till militäruniform men däremot inte SOFGM.
2013-03-26 22:42:40Sara Backlund
Här kommer lite mer information om vem som kan tilldelas medaljen:
GULDMEDALJ MED HANS MAJ:S KONUNGENS BILD tilldelas den
a) som under minst 35 år aktivt verkat på ett föredömligt sätt som musiker samt tillhört Riksförbundet i minst fem år.
b) som under minst 25 år deltagit i orkester och vid utdelningstiden varit musikalisk ledare i minst 15 år och som sådan i Riksförbundet ansluten orkester i minst fem år.
c) enskild person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för amatörmusiken på sin ort eller i Riksförbundets verksamhet.
För att kunna erhålla förtjänsttecknet skall personen ha fyllt 40 år.
2013-03-25 00:10:50Jonas Arnell
Jag tror att det vanliga är att man här ändrar namn och förkortning till aktuell version i rubrik, och lägger till äldre namn och förkortning i löptext så att det äldre blir sökbart.

Ny post brukar endast vara aktuellt om förändringar innebär att medaljband eller medalj ändras helt.
2013-03-24 21:59:10Sara Backlund
Ni får fundera på om man inte borde dela upp denna medalj i två olika rubriker:

1. 1958-1999: Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrars kungliga förtjänstmedalj i guld.
2. Fr o m 1999 Sveriges Orkesterförbunds (SOF) kungliga förtjänstmedalj i guld.

Även bilderna borde i så fall separeras och läggas in under rätt rubrik.
2013-03-24 21:05:53Sara Backlund
Sveriges Orkesterförbunds (SOF) kungliga förtjänstmedalj i guld delas ut till den som under minst 25 år deltagit i orkester och vid utdelningstiden varit musikalisk ledare i minst 15 år. Orkestern ska ha varit ansluten till SOF i minst fem år.