I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SerafGM(1): Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - före 1975 (1)   Sverige

Instiftad år: 1748 Valör: Guld
Ytterligare information:
UNDER REDIGERING

Bärs i länkar på bröstet.

Från och med 1975 höjdes denna medalj från föreliggande bärandekategori F. Ordensmedaljer, till kategori D. H.M. Konungens medaljer.

Jmf med SerafGM(efter 1975)(2): Serafimermedaljen i guld av 7:e storleken - efter 1975/1995 (2).

Jmf SerafSM1748: Medaljen i silver av 7:e storleken med anledning av Konungens instiftande av Serafimerorden den 23 februari 1748.

Ref: Ref: Hildebrand II s. 66-67 Nr 68, 68 a, 69.

Serafimermedaljen instiftades 1748. Medaljen hör till Serafimerorden men står sedan 1974 direkt till Konungens förfogande, och förlänas i hovprotokollet.
Den tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt.

Medaljen bär på åtsidan Konung Fredrik I:s bild och titulatur. På frånsidan Serafimerordens riddarkedja omslutande inskriptionen: ORDO EQ. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGATUS LXXIII. Omskriften lyder: PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT (Förenar de främste med fursten) och nederst läses årtalet 1748. Den utdelas i guld av 7. storleken samt bärs i kedjelänkar på bröstet.

Det ska finnas 17 ex av medaljen. 1 ex är borttappat och ej återfunnet. Myntverket tillverkade därför ett nytt ex år 2011 innan nedläggningen (se tillverkningsbild). Förutom att bäras i flerlänkar på bröstet, visar porträtt dokumenterade i bankokommissarie Torgny Lindgrens arkiv på Kungliga Myntkabinettet att medaljer tidigare bars i dubbellänk i knapphålet (jmf t ex Swensk Bergsmans Hedermärke eller Barnhusdirektionens medalj).

Efter innehavarens död skall medaljen, liksom fallet med ordenstecken, återställas till skattmästaren vid Kungl. Maj:ts Orden, till skillnad mot alla övriga kungliga medaljer.

Övrig källa: Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 s. 29. Artikel av Lars O. Lagerqvist.
 

Uppladdad: 2011-06-24 22:44:30, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-06-24 22:44:54, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-04 13:23:06, av: Richard Nyström.Seraimermedaljen i kedja

Uppladdad: 2012-03-04 13:23:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-07-10 20:17:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-19 18:47:36, av: Jonas Arnell.Åtsida bildkälla: Löfström

Uppladdad: 2013-04-21 16:07:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-05-23 12:30:20, av: Richard Nyström.Serafimermedaljen buren i dubbellänk. Okänd kunglig medalj till höger.

Uppladdad: 2013-06-05 13:00:06, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-06-30 21:24:30, av: Richard Nyström.Variant med dubbellänk i guld

Uppladdad: 2015-09-02 22:58:57, av: Richard Nyström.Åtsida - arkiv- och referensex i silver för tillverkning

Uppladdad: 2016-06-23 13:02:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-23 13:02:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-06-23 13:02:48, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-06-23 13:03:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-06-23 19:37:11, av: Richard Nyström.Åtsida - dekorerad krona

Uppladdad: 2016-06-23 19:37:30, av: Richard Nyström.Frånsida - dekorerad krona

Kommentarer: