I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSAKSM/mv: Kungl. Svenska Aeroklubbens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken / med vingar   Sverige

Instiftad år: 1939 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen förekommer i åtta versioner:

a KSAKGMmv
b KSAKSMmv
c KSAKGM
d KSAKSM
e KSAKGM5mv
f KSAKSM5mv
g KSAKGM5
h KSAKSM5

Källa: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, s. 24.


 

Uppladdad: 2011-06-15 02:57:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-15 02:57:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-25 23:34:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-25 23:35:08, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-10 18:41:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-12-10 18:41:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-13 21:20:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-13 21:21:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-11-12 13:49:31, av: Viktor Carlson.
Uppladdad: 2018-11-12 13:53:46, av: Viktor Carlson.
Uppladdad: 2019-06-15 00:20:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-15 00:20:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: