I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvBsfGM5: Svenska Brandskyddsföreningens medalj i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm = 5:e storleken.

(Nådigt tillstånd 1950-02-21) 1968-03-29/1974
Band: högrött med två gröna ränder på vardera sidan
Svenska brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld (SvBrfbGM) av 5:e storleken 1950-1964
Svenska brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken (SvBrffGM8) / med spänne (SvBrffGM5msp) 1964-2004
År 2004 bytte Svenska Brandförsvarsföreningen namn till Svenska Brandskyddsföreningen. (Delas medaljen ut med spänne efter 2004?)

Delas ut i särskilda fall efter beslut av Brandskyddsföreningens styrelse.


 

Uppladdad: 2013-02-27 00:20:26, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-27 00:20:58, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-27 23:59:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-28 00:01:04, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-28 00:05:48, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring

Uppladdad: 2019-07-03 19:22:52, av: Richard Nyström.Brandskyddsföreningens medaljer

Kommentarer: