I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPISSM: Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1958 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band: blått med breda gula kanter.
Nådigt tillstånd 1958-05-27/1974.


 

Uppladdad: 2013-07-25 20:45:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-25 20:45:45, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-10-20 21:19:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-20 21:19:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-10-20 21:19:57, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-06-22 19:55:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-10-21 11:15:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-10-21 11:15:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: